Startsida Umeå kommun
Kvinna promenerar på stig i skogen

Hallå senior om livskvalitet för äldre

Tidningen Hallå senior kommer i dagarna i brevlådan hemma hos dig som är senior och bor i Umeå kommun. Tidningen samlar viktig information om kommunens stöd och service som du kan ta del av. Tema i år är livskvalitet.

Du kan till exempel läsa om kultur för hälsa och glädje, volontärverksamhet, träning för bättre hälsa, träffpunkter, planer för äldreboenden och teknik som ger stöd i vardagen. I tidningen beskrivs också stöd som kommunen och andra aktörer erbjuder, till exempel hjälp i hemmet, seniorboende och frivilliginsatser.

Hallå senior ges ut av äldreomsorgen i Umeå kommun i samarbete med Umeå kommunala pensionärsråd, UPR. UPR består av representanter från de lokala rikspensionärsorganisationerna, Demensföreningen i Umeå och Finska klubben. Tidningen skickas till hushåll där någon 65 år eller äldre bor en gång per år.

Lyssna på tidningen

Du kan också lyssna på Hallå senior.
Ring 090-16 10 02 för att beställa en gratis cd-skiva.

Mer information

Ladda ner tidningen

Hallå senior (pdf, 1,7 MB)

Hallå senior, framsida

Beställ tidningen

Beställ Hallå senior på cd-skiva:
090-16 10 02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.