Startsida Umeå kommun

Medarbetare och boende på Dragonen provtas

För att minska risken för smittspridning kommer alla medarbetare och boende på två av de fyra våningsplanen på Dragonens vård- och omsorgsboende att provtas för att se vilka som bär på coronavirus. Det är för att det i nuläget finns två bekräftat smittade brukare på boendet.

– Det här är varmt välkommet eftersom det är ett effektivt sätt att minska risken att personer som bär på smittan, men som inte har symtom fortsätter att smitta personer i dess närhet, säger Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, Umeå kommun.

Fler smittade kan upptäckas och fångas upp i statistiken

Det antal fall av covid-19 som i dagsläget redovisas i statistiken är inte det faktiska antalet fall i kommunen, utan visar bara de personer som har provtagits utifrån symptom. Att provta alla medarbetare och brukare kommer troligtvis att innebära att fler smittade kommer att bekräftas.

– Vi är förberedda på att sätta in fler medarbetare om det visar sig att medarbetare på Dragonens vård- och omsorgsboende bär på smittan och därmed behöver sjukskrivas. Vi är också förberedda, utifrån våra rutiner och handlingsplaner, på att hantera ett större antal smittade brukare genom isolering och särskilt tilldelad personal som enbart arbetar hos de smittade, säger Malin Sundbom.

Hoppas att samma sak ska ske på fler boenden

Förhoppningen är att samma förfarande kommer att användas på fler äldreboenden där smitta konstateras.

– Det här är ett förfarande som vi har efterfrågat för att effektivare kunna hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Vi har ett gott samarbete med Vårdhygien på Region Västerbotten och jag hoppas att samma sorts provtagning kan bli aktuell på fler boenden där smitta konstateras, säger Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontakt

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
090-16 35 81
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se