Startsida Umeå kommun

Munskydd stoppas i väntan på typbestämning

För ett fabrikat av våra inköpta och levererade munskydd kan man inte med säkerhet fastställa vilken typ av munskydd det är utifrån specifikation och CE-märkning. Som en försiktighetsåtgärd stoppas användning av detta fabrikat tills det är fastställt vilken typ det är. Munskydd används tillsammans med visir vid misstänkt och bekräftad covid-19.

– Vår bedömning är att ingen medarbetare eller brukare har utsatts för någon risk i och med att munskyddet mest troligt kommer att fastställas till typ 2 eller typ 2R. Vi använder dessa typer av munskydd tillsammans med visir enligt Vårdhygiens rekommendationer. Detta är en försiktighetsåtgärd. Vi vill vara säkra på vilken typ av munskydd det faktiskt är och därför använder vi inte dem tills vi säkert vet, säger AnnGerd Töyrä, MAS

Märkningen anger högre säkerhetsgrad

Fyra olika fabrikat av munskydd har bedömts av Region Västerbotten utifrån om specifikation och CE-märkning överensstämmer med munskyddet. Tre av fabrikaten bedöms godkända, för ett av dem (ett 3-lagers vätskeresistent munskydd med kinesisk märkning) kan man inte med säkerhet fastställa vilken typ av munskydd det är utifrån specifikation och CE-märkning. Det aktuella munskyddet har en CE-märkning som anger att det är ett andningsskydd, vilket har en högre säkerhetsgrad än vad som gäller för munskydd.

– Vi kommer att skicka iväg munskydden för utförligt test och klassning under nästa vecka, säger Magnus Börlin, samordnare för skyddsutrustning.

Under dagen (5 juni) kommer nya munskydd av typ 2R att levereras till berörda verksamheter.

Kontakt

Medicinska frågor

AnnGerd Töyrä
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Skyddsutrustning och testning

Magnus Börlin
samordnare skyddsutrustning
Umeå kommun
072-534 76 76
magnus.borlin@umea.se