Startsida Umeå kommun

Öppna förskolorna öppnar

Varje öppen förskola har utifrån sina förutsättningar anpassat verksamheten för att minska risken att sprida smitta. Öppettider och platstillgång kommer därför att vara olika.

Umeå kommuns samtliga öppna förskolor har på grund av coronapandemin varit stängda sedan 17 mars. Syftet med stängningen var att minska smittspridningen.

– Medarbetare inom socialtjänsten och regionens primärvård har under vår och sommar sett att öppna förskolans verksamhet saknas föräldrar och barn, särskilt de som i normala fall inte har så stort nätverk. Öppen förskola är viktig för att möjliggöra ett grundläggande stöd i föräldraskapet och för att bryta isolering. Vår intention är att anpassa verksamheten på ett sådant sätt så att de som behöver öppen förskola ges möjlighet att ta del av den, säger Ulrika Block, enhetschef inom individ- och familjeomsorgen.

Ökad kunskap om hur viruset smittar och att verksamheterna har kunnat anpassas för att förhindra smittspridning ledde till att socialdirektören 3 september beslutade om att åter öppna de öppna förskolorna med start under vecka 38.

Anpassningar för att minska risk att sprida smitta

Verksamheterna har i dialog med Region Västerbottens Vårdhygien och smittskyddsenheten gjort anpassningar för att minska risken för spridning av coronavirus. Generellt kommer det att vara plats för färre besökare och kortare öppettider jämfört med innan verksamheterna stängde.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du har symptom, till exempel luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk eller bortfall av lukt- och/eller smak. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 får du inte komma till öppna förskolan.

Färre platser och kortare öppettider än tidigare

Öppna förskolan har anpassat verksamheten för att minska risken att sprida coronavirus. Det medför att ett begränsat antal platser ska räcka till många.

Besök öppna förskolan i närområdet

För att undvika smittspridning vill vi att du i första hand besöker den öppna förskola som ligger närmast ditt hem. Ta med eget fika, vi bjuder på kaffe och te.

Kontakt

Urika Block
enhetschef
Individ och familjeomsorg
Umeå kommun
090-16 10 45
ulrika.block@umea.se

Mer information

Läs mer om öppen förskolas verksamhet på www.umea.se/oppenforskola

Information om max antal besökare, öppettider med mera finns på respektive öppen förskolas sida.