Startsida Umeå kommun

Senare beslut om nya avgifter inom vård och omsorg

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet att införa nya kostnadsnivåer för hemtjänst och förändra avgifter inom vård och omsorg. Det innebär att ansvariga nämnder ska utreda ärendet vidare innan beslut kan tas.

Individ- och familjenämnden och äldrenämndens förslag om att införa en ny modell för hemtjänsttaxa, höja avgifterna samt avgiftsbelägga vissa tidigare avgiftsfria insatser inom vård och omsorg togs upp på kommunfullmäktige 25 november. Kommunfullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet till respektive nämnd för att ta fram utförligare underlag kring konsekvenser av förändringarna.

Förslagen med utförligare underlag ska beslutas i respektive nämnd innan det tas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige i februari. Det innebär att nya kostnadsnivåer för hemtjänst och förändringar för avgifter inom vård och omsorg tidigast kan börja gälla 1 april 2020.

Nuvarande avgifter räknas upp enligt index vid årsskiftet som tidigare.

Kontakt

Vid specifika frågor om dina avgifter kontakta:

avgiftshandläggare 
090-16 10 00 
(säkrast 10.00–11.30)

Vid generella frågor om förslaget kontakta:

Nils Enwald
chef, socialtjänstens kansli
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se