Startsida Umeå kommun

Stödgrupper för barn och unga

Kom och prata med oss om samtalsstöd och stödgrupper för barn och unga som har upplevt våld, har skilda föräldrar i konfilkt eller lever i familjer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.

Måndag 20 maj – fredag 24 maj
klockan 11.00–15.00 Väven, plan 3, kommunhörnan 

Kontakt

Carina Lindholm
familjepedagog/Trappanutbildad
Centrum mot våld
Umeå kommun
090-16 58 76
carina.lindholm@umea.se