Startsida Umeå kommun
Ensam person på bänk

Stöd till unga som inte mår bra

Det finns många olika typer av psykiska problem, tillstånd och livssituationer som kan göra att barn och unga mår dåligt. På kommunens webbplats kan du läsa mer om psykisk ohälsa, få råd om vad du kan göra och vart du kan vända dig för att få vård, stöd och hjälp.

Var man kan söka och få stöd varierar, det beror på vilken typ av problem det är och vilken hjälp som behövs. Kommunen, landstinget och andra aktörer i samhället erbjuder stöd.

Läs mer om stöd till barn och unga med psykisk ohälsa