Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Stort intresse för medicingivare

Att få hjälp med att ta sin medicin och att samtidigt behålla sin självständighet har visat sig vara en lyckad kombination. I september 2018 installerades den första medicingivaren inom vård och omsorg i Umeå kommun, idag finns 40 stycken i drift och fler är på gång.

- Förut fick jag vänta in personalen på grund av att de var på väg hem till mig. Det slipper jag idag och det känns sagolikt, att jag kan bestämma hur jag ska ha det och hur jag ska leva , säger Mats som har en medicingivare hemma.

Ökad självständighet, hög patientsäkerhet och god följsamhet till medicinering är några av effekterna vi sett hittills. Umeå kommun är i dagsläget den kommun som har flest medicingivare i drift av de 30 kommuner i Sverige använder Evondos.

- Vi kan på ett effektivt och säkert sätt se om patienterna får sina mediciner i rätt tid och på rätt sätt. Det är en trygghet att veta att om det händer något så får jag ett larm omgående, säger Mia Söderström, distriktssköterska.

Kontakt

Lena Lydemar verksamhetsutvecklare
vård och omsorg
Umeå kommun
070-655 10 11
lena.lydemar@umea.se