Startsida Umeå kommun

Undantag från besöksförbud inom särskilt boende

Besöksförbud på särskilda boenden råder enligt beslut från regeringen till den sista augusti 2020. I första hand ska alltid säkra besök genomföras utomhus, men vissa undantag kan tillåtas för besök inomhus.

Omständigheter som kan motivera undantag från besök som behöver göras inomhus är:

  • besök i samband med vård i livets slutskede
  • behov av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede
  • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besök.

Besöken ska vara samordnade, planerade och kan endast ske vid ett fåtal tillfällen.

Besökarens ansvar

Besökare måste vara väl införstådda om smitt- och komplikationsrisker och får inte vid besöket ha pågående luftvägsbesvär eller andra förkylningssymtom. Skyddsutrustning måste användas. Personalen på boendet ser till så att utrustningen finns tillgänglig. Personalen erbjuder också en genomgång av basala hygienrutiner, det vill säga handtvätt samt av- och påklädning av skyddsutrustning. Personer som tillhör riskgrupp för Covid-19 avråds från att göra besök.

Antikroppstest kan underlätta beslut om besök

Antikroppar hos besökaren kan underlätta beslut om besök vid tidigare nämnda omständigheter. Besökaren förväntas då uppvisa legitimation samt skriftligt personligt testresultat där det framgår att laboratoriet där testet utförts är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Tester utförda av Region Västerbotten eller andra regioner/landsting är också tillförlitliga även om detta inte framgår skriftligen. Testet får inte vara äldre än sex månader. Medicinskt ansvariga sjuksköterska Umeå kommun beslutar om besök kan genomföras i varje enskilt fall.

– Vi vet att det kan vara jobbigt att inte få träffas både för anhöriga och boende, men vi hoppas att alla har förståelse för att vi vill skydda äldre och personer i riskgrupp för smitta. Vi har lyckats bra med det hittills, men än kan vi absolut inte slappna av, säger AnnGerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontakt

AnnGerd Töyrä
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
socialtjänsten
Umeå kommun
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Nils Enwald
kanslichef
socialtjänstens kansli/äldreomsorgsförvaltningen
Umeå kommun
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se