Startsida Umeå kommun

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Vi har just nu något längre handläggningstid på ansökningar samt något längre svarstider på mejl. Om du inte blivit kontaktad av oss om din ansökan inom en vecka, kontakta oss på telefontid. Se Kontakt för mer information.

Ibland kan orsaken till att man behöver stöd vara att man hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd, även kallat socialbidrag.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till de som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Stödet är bara utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera.

Läs mer om ekonomiskt biståd på Socialstyrelsens webbplats

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vi ställer krav

  • Du ska göra vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
  • Först ska du se över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan bara få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
  • Du ska tänka på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta ingår i riksnormen och riksnorm (socialstyrelsens webbplats)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-26

Sidans kortadress: www.umea.se/forsorjningsstod