Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev god man till ensamkommande barn

Arvode till god man efter åldersuppskrivning

Nämnden har beslutat om arvode till god man som kvarstår efter Migrationsverkets åldersuppskrivning. God man kommer få 0,75 procent av prisbasbeloppet per månad, för närvarande 336 kronor. Ingen övrig ersättning i form av bilersättning, omkostnadsersättning eller ersättning för extraordinärt arbete kommer utgå. Förändring av arvode träder i kraft from 2018-07-01. Arvodet betalas ut kvartalsvis.

Checklista vid familjeåterförening

Umeå kommun har uppdaterat sin checklista över god mans ansvar vid familjeåterförening. De finns att ladda nerunder Mer information. Sammanfattningsvis är det i vanlig ordning god mans uppdrag att se till att övriga aktörer gör sitt uppdrag för barnets bästa.

Resor utanför Umeåregionen, t ex ambassad

Vi har fått information om att Migrationsverket och socialtjänsten ibland kräver att du som god man ska följa med ungdomen på vissa resor som inte ingår i uppdraget. Ta kontakt med oss innan du gör en resa utanför Umeåregionen om resan inte avser utredningssamtal eller åldersbedömning. Vi ersätter exempelvis inte resa till ambassaden.

Följande insatser räknas till extra ordinära: utredningssamtal hos Migrationsverket utanför Umeåregionen (undantag för god man som bor i Robertsfors som åker till Skellefteå), deltagande vid rättegång eller polisförhör, åldersbedömningar utanför Umeåregionen samt resa till familjehem utanför Umeåregionen.

Övriga tidskrävande insatser bedöms restriktivt och ska meddelas överförmyndarenheten i förväg via mail eller telefon. För att bli beviljad extra arvode för övrig tidskrävande insats måste du redovisa samtliga uppgifter som du har haft i uppdraget under månaden.

Tänk på detta vid deklaration

Du som god man får en skattefri omkostnadsersättning varje månad. Denna ersättning läggs till din totala årsinkomst i slutet på året vilket innebär att du får skatta för den. För att undvika restskatt kan du kontakta personaldirekt på Umeå kommun och be dem dra lite mer i skatt. Det är även viktigt att du kommer ihåg att göra avdrag för kostnadsersättning när du deklarerar.

Information om folkbokföring på flera språk

Skatteverket tagit fram språkanpassad information på sin hemsida. Som nyinflyttad i Sverige kan man nu ta del av information på följande språk: arabiska, engelska, persiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja. Läs mer på www.skatteverket.se Uppe i det högra hörnet ändrar du språk.

Skatteverket har även tagit fram kortare filmer gällande folkbokföring på olika språk. De språk som finns i dagsläget är: arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja (fler språk kommer så småningom). Se filmerna på www.skatteverket.se Även här ändrar du språk uppe i det högra hörnet.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.