Startsida Umeå kommun

Blanketter

Dokumenten är i pdf-format, ladda ner och installera
Adobe Reader på din dator för att öppna dem.

Ansökan om förvaltare

Anhörigs ansökan om förvaltare (pdf)

Egen ansökan om förvaltare (pdf)

God mans ansökan om förvaltare (pdf)

Samtycke från anhörig till förvaltarskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till förvaltarskap (pdf)

Ansökan om god man

Anhörigs ansökan om god man (pdf)

Egen ansökan om god man (pdf)

Samtycke från anhörig till godmanskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till godmanskap (pdf)

Intresse för uppdrag

Åtagande (pdf)

Intresseanmälan till uppdrag som god man

Klicka på "God man för vuxna inom Umeåregionen" under rubriken "Arvoderade uppdrag"

Uttag från spärrat kontot

Vuxna

Ansökan om uttag från spärrat konto - via webbformulär (kräver bankID)

Ansökan om uttag från spärrat konto - för utskrift (pdf)

Ansökan om samtycke till placering i fonder, värdepapper med mera (pdf)

Barn

Ansökan om uttag från spärrat konto (pdf)

Ansökan om samtycke till placering i fonder, värdepapper med mera (pdf)

Ansökan om fri förvaltning (pdf)

För dig som är god man eller förvaltare för vuxna

Ansökan om extraordinärt arvode (pdf)

Ansökan om köp, försäljning eller gåva av fast egendom (pdf)

Samtycke från huvudmannen till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Samtycke från närstående till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning (pdf)

Omprövning av förvaltarskap (pdf)

Årsräkning och redogörelse

Årsräkning/sluträkning (pdf)

Redogörelse (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

Körjournal (pdf)

Redogörelse och körjournal (pdf)

Hjälp till sammanställning av årsräkning (xlsx)

Register redovisning (pdf)

Utgiftsspecifikation (pdf)

För dig som är vårdnadshavare eller förmyndare för barn

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

God man åt ensamkommande barn

Åtagande och samtycke (pdf)

Arvodesbegäran och redogörelse (pdf)

Begäran om extraordinärt arvode (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus