Startsida Umeå kommun

Digital redovisning, e-Wärna

Som ställföreträdare kan du göra redovisningen digitalt i e-Wärna.
I e-Wärna redovisar du alla transaktioner löpande i en kassabok under året. Systemet sammanställer sedan kassaboken till en års- eller sluträkning i slutet av redovisningsperioden. Det finns även en dagbok där du skriver in allt du gör i uppdraget. Dagboken använder du som underlag till redogörelsen som du också lämnar in digitalt. Redovisningen signeras med e-legitimation.

Observera att det inte går att lämna in förteckning över tillgångar och skulder digitalt. Det gör du på den blankett vi skickat till dig.

Detta behövs för att kunna redovisa i e-Wärna

Du behöver vara förordnad som god man eller förvaltare för att kunna använda e-Wärna. Logga in i e-Wärna med ditt bank-id. Ditt uppdrag hittar du under fliken Akter.

Du behöver:
• dator
• Bank-id
• tillgång till scanner
• webbläsaren Crome eller Microsoft Edge.

Mer information och frågor

För att komma igång med din redovisning finns mer information och instruktioner i våra supportguider. Välj kategorin överförmyndarenheten.

Frågor rörande digital redovisning skickas till egodman@umea.se

Föräldrar och förordnade förmyndare

E-tjänsten är inte anpassad för den typ av redovisning som föräldrar och förordnade förmyndare gör över barns ekonomi. Vi rekommenderar därför er att fortsättningsvis posta in års- och sluträkningar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus