Startsida Umeå kommun

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Eftersom föräldrarna inte finns i Sverige har varje barn rätt till en god man som i vårdnadhavares och förmyndares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda deras angelägenheter.

Mer information

Läs mer om Umeå kommuns mottagande av ensamkommande barn

Läs mer om uppdraget Sveriges kommuner och regioner

Läs mer om uppdraget hos Migrationsverket

SOU 2003:51: God man för ensamkommande flyktingbarn

Prop. 2004/05:136: Stärkt skydd för ensamkommande barn

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus