Startsida Umeå kommun

Juridisk hjälp

Kommunen erbjuder juridisk rådgivning inom dessa områden:

Tjänstepersoner i andra kommunala verksamheter kan hjälpa till i begränsad omfattning i samband med dina ärenden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus