Startsida Umeå kommun
Socialtjänstlagen

Alla som arbetar med barn har en skyldighet (enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen) att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.
Socialtjänstlagen i sin helhet 

Länkar

BRIS
Friends
Rädda barnen