Startsida Umeå kommun

Fältgruppen – mitt bland ungdomarna

Fältgruppen i Umeå finns där ungdomarna finns: på stan, i skolor, på fritids­gårdar, på dansgolv och på internet. Vårt uppdrag är att vara ett vuxenstöd för ungdomar i deras egna miljöer.

Vi riktar oss till alla ungdomar, men har fokus på ungdomar i riskzon, det vill säga de ungdomar som vistas i miljöer eller sammanhang där det förekommer missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende.

Fältgruppen arbetar även aktivt med föräldrakontakter och övriga samarbets­parter.

Kontakt

Fältgruppen
090-16 30 34
faltgruppen@umea.se

Fältgruppen på Facebook:

"Fredrik Umeå Sandström"
(endast för ungdomar)

"Fältgruppen Umeå kommun"
(för vuxna)


Du kan även kontakta:

Erik

070-331 56 90

Barbro

070-637 53 50

Alice

 072-239 16 52

Mehrzad

070-285 52 62

Simon

070-537 03 07


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-17

Sidans kortadress: www.umea.se/faltgruppen