Startsida Umeå kommun

Barnkraft - stöd för barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Barnkraft är samlingsnamnet för två stödgrupperna BIP och BIM.

Målet med stödgrupperna är att barnen ska få kunskap om psykisk ohälsa/beroende av alkohol och andra droger och hur det påverkar hela familjen, samt att få möta andra barn i liknande situation och bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter.

Stöd vid psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, BIP

Stödgrupp för barn i familjer där psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom finns eller har funnits. Stödgruppen drivs i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Vi kör preliminärt igång i februari 2020. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Stöd vid missbruk, BIM

Stödgrupp för barn i familjer som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller annan drog.

Vi kör igång i 19 februari 2020. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Gemensamt för båda grupperna:

  • För barn mellan 7 och 12 år
  • Tio tillfällen, en gång i veckan
  • Kostnadsfritt
  • Temainriktade träffar där vi varvar övningar och lek
  • Parallellt med barngruppen deltar de vuxna i en föräldra-/anhöriggrupp under samma tid i angränsande lokal – syftet är att ge stöd och kunskap kring barnets situation och hur hela familjen påverkas
  • Barngruppen består av 4−7 deltagare
  • Barngruppsledarna är familjebehandlare med barngruppsledarutbildning
  • Vi fikar varje gång
Kontakt

BIP

Lena Wemmersten
090-16 65 22

BIM

Lena Eklund
090-16 65 21

stodgrupper@umea.se

Sidan har granskats 2019-11-28

Sidans kortadress: www.umea.se/barnkraft