Startsida Umeå kommun

Barnkraft – stöd för barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Barnkraft är samlingsnamnet för de två stödgrupperna BIP och BIM.

Målet med stödgrupperna är att barnen ska få kunskap om psykisk ohälsa/beroende av alkohol och andra droger samt att få möta andra barn i liknande situation.

Vi pratar om hur det påverkar hela familjen, om hur man kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen.

Stöd vid psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, BIP

Stödgrupp för barn i familjer där psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom finns eller har funnits. Stödgruppen drivs i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Vi hoppas kunna köra nästa grupp till hösten.

Stöd vid missbruk, BIM

Stödgrupp för barn i familjer som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller annan drog.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Hösten 2020 kommer vi tyvärr inte kunna köra någon grupp pga covid-19 men hoppas på våren 2021.

Gemensamt för båda grupperna:

  • För barn mellan 7 och 12 år
  • Tio tillfällen, en gång i veckan
  • Kostnadsfritt
  • Temainriktade träffar där vi varvar övningar och lek
  • Parallellt med barngruppen deltar de vuxna i en föräldra-/anhöriggrupp under samma tid i angränsande lokal – syftet är att ge stöd och kunskap kring barnets situation och hur hela familjen påverkas
  • Barngruppen består av 4−7 deltagare
  • Barngruppsledarna är familjebehandlare med barngruppsledarutbildning
  • Vi fikar varje gång
Kontakt

BIP

Lena Wemmersten
090-16 65 22

BIM

Lena Eklund
090-16 65 21

stodgrupper@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-26

Sidans kortadress: www.umea.se/barnkraft