Startsida Umeå kommun

Hikikomori – en hälsofrämjande verksamhet för hemmasittande unga

Är du 16–25 år bor i Umeå, Vindeln, Nordmaling, Vännäs, Robertsfors eller Bjurholm och inte arbetar eller studerar samt saknar kontakt med samhällsaktörer?

Vill du förändra din situation? Då kan Hikikomori vara ett bra första steg!

Syftet är att öka individens självkänsla och livskvalitet, uppmuntra till aktivitet samt att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att övergången mellan en isolering och vägen till egen försörjning ska underlättas.

Det är du som räknas

Upplägget är individuellt och helt utifrån behov där deltagandet är frivilligt. Vi håller till i en hemlik miljö i centrala Umeå (KFUM) men har möjlighet att träffas på annan plats, exempelvis i hemmet eller via sociala medier. Vi kan bland annat erbjuda:

  • hembesök
  • stöd vid möten/aktiviteter
  • individuella samtal
  • stöd vid kontakter med myndigheter, föreningar
  • träning på sociala situationer
  • aktiviteter i grupp eller individuellt, till exempel biobesök, sällskapsspel och utflykter
  • skjuts till och från aktiviteter.

Är du intresserad av att veta mer eller känner du någon som du tror skulle vara det så är du välkommen att kontakta oss.

Mer information

Hikikomoris Facebook-sida

Hikikomoris Instagram-konto

Besöksadress

Våra lokaler hittar du i centrala Umeå, Västra Kyrkogatan 14 A, i samma hus som KFUM.

Karta Hikikomori

Karta till Hikikomori

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus