Startsida Umeå kommun

Boende för familjer i akut- och krissituationer

Familjegården Skogsdungen är ett dygnet-runt-boende för familjer. Varje familj tilldelas ett team, som arbetar närmast familjen och en socialsekreterare.

Stödet består bland annat av praktiska pedagogiska insatser, jag-stärkande insatser i föräldrarollen, stöd i krissituationer samt planering och motivationsarbete för fortsatta insatser i familjen.

Det viktigaste är att med barnet i fokus stötta och beskriva föräldrarnas möjlighet att ta hand om och tillgodose sina barns behov.

Vem riktar sig verksamheten till?

Till Familjegården Skogsdungen kommer barn i åldrarna 0-12 år och deras föräldrar. Vårt upptagningsområde är Västerbottens län och i mån av plats övriga landet. Barnen som kommer till Familjegården Skogsdungen får en liten bok med information om boendet.

Hur går man tillväga?

Skogsdungen får uppdraget via en socialsekreterare i samarbete med familjen. Intagning görs i samband med akut- och krissituationer och när intagning behövs som skydd, stöd och avlastning samt när Familjegårdens medverkan behövs i utredningar

Kontakt

Familjegården Skogsdungen
Kandidatvägen 34 A
907 33 Umeå
090-16 48 25

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.