Startsida Umeå kommun

Boende för familjer i akut- och krissituationer

Familjegården Skogsdungen är ett dygnet-runt-boende för familjer. Varje familj tilldelas ett team, som arbetar närmast familjen och en socialsekreterare.

Stödet består bland annat av praktiska pedagogiska insatser, jag-stärkande insatser i föräldrarollen, stöd i krissituationer samt planering och motivationsarbete för fortsatta insatser i familjen.

Det viktigaste är att med barnet i fokus stötta och beskriva föräldrarnas möjlighet att ta hand om och tillgodose sina barns behov.

Vem riktar sig verksamheten till?

Till Familjegården Skogsdungen kommer barn i åldrarna 0-12 år och deras föräldrar. Vårt upptagningsområde är Västerbottens län och i mån av plats övriga landet. Barnen som kommer till Familjegården Skogsdungen får en liten bok med information om boendet.

Hur går man tillväga?

Skogsdungen får uppdraget via en socialsekreterare i samarbete med familjen. Intagning görs i samband med akut- och krissituationer och när intagning behövs som skydd, stöd och avlastning samt när Familjegårdens medverkan behövs i utredningar

Kontakt

Familjegården Skogsdungen
Kandidatvägen 34 A
907 33 Umeå
090-16 48 25