Startsida Umeå kommun

KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel

KIBB är en familjebehandlingsmetod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon typ av fysisk misshandel mot barn. Utvärderingar som gjorts i USA och Sverige av metoden, visar goda resultat avseende att våld har upphört, konflikter har minskat och att både barns och föräldrars psykiska hälsa förbättrats m.m

Hur går det till?

Man träffas en gång i veckan, vid cirka 16–20 tillfällen. Föräldrar och barn har varsin behandlare som de först träffar enskilt och därefter ses alla gemensamt. Totalt tar varje tillfälle cirka 1,5 timme. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman.

Kontakt

Ansökan om familjebehandling
0–18 år görs via mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
Umeå kommun
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se