Startsida Umeå kommun

Familjecentraler i Umeå

I Umeå kommun finns totalt sex familjecentraler: på Backen, Teg, Ersboda och Ålidhem och i Holmsund och Hörnefors. På familjecentralen kan du som är förälder träffa personal från barnavårdscentralen och mödravårdscentralen, gå på öppen förskola och vid behov få råd och stöd av socialtjänstens första linje.

På vissa familjecentraler finns även personal från grundskolan tillgänglig.   

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.