Startsida Umeå kommun

Barnmorskemottagning
(MVC)

När du är gravid erbjuds du att regelbundet besöka barnmorskemottagningen. Det är för att se hur du och fostret mår, och för att förbereda inför förlossningen. Besöken är gratis och frivilliga. Du kan gå till en barnmorskemottagning även i andra ärenden, till exempel:

  • För att få råd om och prova ut preventivmedel.
  • För att testa dig för könssjukdomar.
  • För att göra ett graviditetstest.
  • För att få information om abort och akut-p-piller.

Mottagningarna har också hand om de gynekologiska cellprovskontroller som alla kvinnor över 23 år kallas till.

Om du är i behov av tolk vid ditt besök hos oss är det viktigt att du meddelar det i god tid. Om du inte kan komma på avtalad tid måste du ringa och avboka den så snart som möjligt.

Kontakt

Maria Hjelm
barnmorska
090-785 79 98
090-17 90 28

Telefontid (röstbrevlåda):
Måndag–fredag, klockan 08.00–17.00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus