Startsida Umeå kommun

Familjebehandling 0–18 år

Familjebehandlingens uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen. Familjebehandlingens arbete riktar sig till familjer med barn 0–18 år i behov av stöd och all behandling anpassas efter familjens behov.

I familjebehandling finns bred kunskap om barns utveckling och behov samt lång erfarenhet av familjearbete. Familjebehandlarna arbetar även med föräldrautbildning, gruppverksamheter för barn samt annan öppenvårdsverksamhet.

Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Familjebehandling arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med utredande socialsekretare.

Mål med familjebehandling

  • Att med barnets behov i centrum erbjuda familjen stöd som syftar till förändring.
  • Att tillvarata och utveckla familjens egna resurser för att klara av och förbättra sin situation.
  • Att arbeta flexibelt och tillsammans med familjen hitta lösningar utifrån familjens behov.
Kontakt

Ansökan om familjebehandling
0–18 år görs via mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
Umeå kommun
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.