Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Föräldragrupper

Cope, 3–12 år

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i.

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under tio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Syftet med utbildningen är att

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Kurser startar varje höst- och vårtermin. Nästa kurs startar måndag 11 februari, klockan 13.30–15.30 på Ålidhems familjecentral, öppna förskolan. Kursledare är Talent Hofling och Emma Helmersson. 

För frågor eller anmälan kontakta Cope-samordnare Ulrika Hansson 090-16 19 81 eller Kristina Holmlund 090-16 48 19 mejl: cope@umea.se

Informationsfolder om Cope 3–12 år (pdf)

Cope, tonår

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem.

Vårens kursledare är Mehrzad Solgy från Fältgruppen och Eva Hellgren från Ingången.

Kursstart: onsdag 6 februari, klockan 18.00–20.00
Plats: Ålidhems Familjecentral, lokal Öppen Förskola

Familjepeppen

Genom Familjepeppen erbjuder Umeå kommun ett generellt föräldraskapsstöd där syftet är att få träffa andra föräldrar och att stärkas i sitt föräldraskap. Just nu har vi inga aktiviteter planerade.

Förälder i Örnsköldsvik?

Om du bor i Örnsköldsviks kommun kan du läsa mer på www.ornskoldsvik.se/familjepeppen.

Kontakt

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan vända dig till din hälsocentral eller till mottagningsenheten.

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Cope 3–12 år

Ulrika Hansson
socialsekreterare
090-16 19 81

Kristina Holmlund
socialsekreterare
090-16 48 19

cope@umea.se

Cope tonår

Lennart Andersson
individ- och familjesomsorg
lennart.andersson@umea.se

Verksamhetsutveckling

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Sidan har granskats 2019-03-21

Sidans kortadress: www.umea.se/foraldraskapsstod