Startsida Umeå kommun

Föräldraskapsstöd

Föräldragrupper

Cope, 3–12 år

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i.

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Syftet med utbildningen är att

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Kurser startar varje höst- och vårtermin. Vårens kurs startar 6 februari och kommer att vara på torsdagar, klockan 17.00–19.00 på Ålidhems familjecentral, öppna förskolan.

För frågor eller anmälan kontakta Emma Helmersson, 090-16 26 48 eller Talent Hofling, 090-16 48 23. Det går också bra att ta kontakt och anmäla via mejl cope@umea.se.

Informationsfolder om Cope 3–12 år (pdf)

Cope, tonår

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem. Kursen består av en grupp på ca 20 föräldrar samt 2 ledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att tillsammans träna olika strategier.

Vårens kursledare är Adam Lenell från Fältgruppen och Maria Lindahl från Ingången.

Kursstart: onsdag 29 januari klockan 18.00–20.00
Plats: Ålidhems Familjecentral, lokal Öppen Förskola

Kontakt

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Du kan vända dig till din hälsocentral eller till mottagningsenheten.

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Cope 3–12 år

Emma Helmersson, socialsekreterare
090-16 26 48

Talent Hofling
socialsekreterare
090-16 48 23

cope@umea.se

Cope tonår

Lennart Andersson
individ- och familjesomsorg
lennart.andersson@umea.se

Sidan har granskats 2020-02-05

Sidans kortadress: www.umea.se/foraldraskapsstod