Startsida Umeå kommun

ABC gruppledarutbildning

ABC, Alla barn i centrum, är gruppträffar för föräldrar till barn 3–12 år, varje grupp träffas vid fyra tillfällen. Programmet är utvecklat på uppdrag av regeringen och Statens folkhälsoinstitut. Syftet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. Utbildningen varvar teori och praktik. UmeBrå, Umeå brottsförebyggande råd, är ansvariga för utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra och en halv utbildningsdag. Parallellt med gruppledarutbildningen håller du i en föräldragrupp i ABC tillsammans med en annan gruppledare. Att hålla och leda en grupp under utbildningen är obligatoriskt för examen. Anmäl dig helst till utbildningen tillsammans med en kollega så att ni kan ha en föräldragrupp tillsammans.

Informationsträff: fredag 28 september, klockan 13–16
Utbildningsdag 1: fredag 26 oktober, klockan 9–16
Utbildningsdag 2: fredag 16 november, klockan 9–16
Utbildningsdag 3: fredag 30 november, klockan 9–16
Utbildningsdag 4: fredag 14 december, klockan 9–16

Kriterier

För att bli gruppledare i ABC vill vi att du uppfyller att antal kriterier:

  • Du arbetar med föräldrar och/eller barn.
  • Du har erfarenhet av att hålla grupper.
  • Du har möjlighet i din tjänst att hålla ABC föräldraträffar efter avslutad utbildning.
  • Du har möjlighet att delta i fortbildning och handledning efter avslutad utbildning.

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 september klockan 17.00.
Kontakt

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
090-16 17 12
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-19

Sidans kortadress: www.umea.se/abcutbildning