Startsida Umeå kommun

God man och förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du personer som på grund av exempelvis sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning behöver stöd. Det kan handla om allt från att hjälpa till med ekonomin, att deklarera eller kontakta myndigheter till att stötta den enskilde till en meningsfull och värdig tillvaro.

Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver och verka för den enskildes bästa. Uppdraget är till stor del administrativt och omfattningen kan variera mellan olika uppdrag.

Varje år redogör gode mannen för uppdraget och lämnar in en årsredovisning, en så kallad årsräkning.

Ordning och reda i förtroendeuppdraget

För att bli god man eller förvaltare krävs det att du är rättrådig och i övrigt är lämplig för uppdraget. Du bör också ha en god bild av hur samhället i stort fungerar.

Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag, ingen anställning. Du har rätt till ett årligt arvode för ditt uppdrag.

Kom på informationsträff eller gör intresseanmälan

En gång i månaden håller Överförmyndarenheten informationsträffar för den som är intresserad av att bli god man eller förvaltare. Då får du veta mer om uppdraget och har chans att ställa frågor. Anmäl dig till nästa informationsträff.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen samordnar och rekryterar gode män och förvaltare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Kontakt

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

090-16 61 00, kundtjänst
overformyndarenheten@umea.se

Telefontid

09.00–11.30, alla vardagar utom onsdagar.

Mer information

Läs mer om god man och förvaltare

Läs mer om hur det är att vara god man i broschyren Frivilliga uppdrag (pdf 17,4 Mb)

Ladda ner informationsblad (pdf)

Gör intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare på www.umea.se/ledigajobb

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-22

Sidans kortadress: www.umea.se/godman