Startsida Umeå kommun

Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning saknar vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Din uppgift som kontaktperson är att vara en medmänniska till en person med funktionsnedsättning.

Ni träffas ett antal gånger i månaden, det allra vanligaste är att man träffas cirka en gång per vecka cirka två timmar per tillfälle. Ni kan till exempel gå på bio, fika, gå på stan, promenera, laga mat tillsammans eller bara sitta och prata med varandra. Det finns inget krav på någon speciell aktivitet.

Arvode och ersättning

Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att du får ett arvode samt en ersättning för dina omkostnader under ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det beskattas. När det gäller omkostnadsersättningen är det till för dina omkostnader i samband med uppdraget. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och den enskilde betalar sin.

Så går det till efter ansökan

När du skickat in din ansökan gör vi en lämplighetsbedömning genom att begära kontroll av social- och polisregister. Du kallas sedan till intervju och slutligen får du lämna referenser. Det här gör vi för att det ska vara tryggt. Både för dig och för personen du hjälper.

Bli kontaktperson

Gör intresseanmälan under Arvoderade uppdragwww.umea.se/ledigajobb

Kontakta Resursenheten

Kontakta gärna oss på resursenheten om du har frågor. Du når oss via kommunens växel, 090-16 10 00.

Skatteverket har beslutat att extra omkostnadsersättning på 130 kr/månad till alla kontaktpersoner (enligt Socialtjänstlagen, SoL) är en form av skattekompensation och ersättningen är därför skatte- och avgiftspliktig.

Sveriges kommuner- och landsting (SKL) har därför bestämt att den extra omkostnadsersättningen ska tas bort helt. Umeå socialnämnd följer SKL:s rekommendationer och betalar inte ut extra omkostnadsersättning.

Sidan har granskats 2019-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/kontaktperson