Startsida Umeå kommun

Ledsagning - hjälp att genomföra fritidsaktiviteter

Ledsagning innebär att du får hjälp att utföra någon form av fritidsaktivitet utanför hemmet.

En ledsagare möter upp dig hemma och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara att utföra fysisk aktivitet eller att delta i kulturella sammanhang. Aktiviteterna kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagarservice är en biståndsprövad insats. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. Kommunen utreder behovet av ledsagarservice och beslutar om du är berättigad till insatsen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utifrån ditt behov beviljas du ett antal timmar per månad samt för vilka fritidsaktiviteter som ledsagningen gäller.

Ledsagarens uppgift

Ledsagarens uppgift är att finnas till hands för dig som beviljats insatsen och följa dig till och från dina aktiviteter. Rekrytering av ledsagare sker utifrån dina behov.

Vad kostar det?

Insatsen ingår i hemtjänsttaxan och beräknas utifrån hur många timmar du är beviljad. Du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.

Läs mer om avgifter för hemtjänst.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus