Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. På dessa sidor kan du läsa mer om vilket stöd som finns. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus