Startsida Umeå kommun

Tolkhjälp

Du som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska samt personer med hörselnedsättning, dövhet och/eller dövblindhet har rätt till tolk.

Meddela din handläggare att du har behov av tolk.

För mer information om Tolkcentralen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus