Startsida Umeå kommun
Meny

Information om coronavirus

Using a cellphone? Scroll down for information in English/other languages.

Här är bekräftad information, råd och frågor/svar om coronavirus och sjukdomen covid-19. Råd och rekommednationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Informationen uppdateras efterhand.

Umeå kommun och andra aktörer arbetar tillsammans för att hantera pandemin, bromsa smittspridning i Västerbotten och minska påverkan på samhället.

Allmän smittspridning

Det råder allmän smittspridning i Västerbotten och du kan utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Följ råd från myndigheter

Tillsammans kan vi bromsa spridning av coronavirus! Följ råd från myndigheter. Håll ut, håll avstånd och håll kontakt på andra sätt.

Allmänna råd

Råd som du och alla andra förväntas följa:

Råd för äldre

Du som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp ska nu följa allmänna råd.

Vid besök på äldreboenden

  • Besök inte boendet om du har symtom på covid-19.
  • Boka helst besöket i förväg så att det inte blir trängsel i lokalerna.
  • Använd munskydd på boendet, ta med ett eget.
  • Tvätta/desinficera händerna när du går in på boendet och när du lämnar det.
  • Håll avstånd till din närstående och till personalen på boendet.
  • Vistas bara i din närståendes lägenhet och inte i gemensamma utrymmen.
  • Läs mer: Visa hänsyn när du besöker ett äldreboende

Har du frågor?

  • Ring 1177 (Vårdguiden) och 113 13 för att få svar på frågor.
  • Sök information på myndigheternas webbplatser:

Information från myndigheter (www.krisinformation.se)

Information från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguiden (www.1177.se)

Information från UD om resor (www.regeringen.se)

Information till företag/leverantörer

Smittskydd och trängsel på matställen

Stöd via telefon för att hantera stress och oro (www.rodakorset.se)

Stöd, råd och tips för psykisk hälsa vid kris (www.uppdragpsykiskhalsa.se)

Information för barn (www.1177.se)

Fler råd och mer information finns bland frågor och svar.

Var källkritisk

  • Agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att bedöma information (www.msb.se)

Nyheter

Nyheter/beslut från Umeå kommun/andra myndigheter:

Tillgänglighetsanpassad information

Information från krisinformation.se och Myndigheten för delaktighet:

Svenska, lättläst

Teckenspråk

Tillgänglighetsanpassad information

Tvätta händer

Tvätta händerna ofta så bidrar du till att hindra smittspridning.

Undersidor

Sidan har granskats 2020-10-24

Sidans kortadress: www.umea.se/coronavirus