Startsida Umeå kommun

Var försiktig och ta personligt ansvar efter utlandsresa

En del av Umeå kommuns medarbetare, förskolebarn och elever har under sin semester vistats utanför Sveriges gränser i samband med semester. Om du har kommit hem nära tidpunkten för återgång till arbete och skola gäller det att iaktta största försiktighet.

– Kommunledningen vill betona det personliga ansvaret. Grundregeln i alla sammanhang är att vid minsta antydan till symptom stanna hemma och nyttja möjligheten till egenprovtagning. Om man dessutom har vistats i särskilt smittdrabbade länder eller områden gäller extra försiktighet, säger Margaretha Alfredsson, stadsdirektör.

I mars skärpte Umeå kommun skärpte bestämmelserna för alla medarbetare, förskolebarn och elever som reste utanför Sverige: Även om man upplevde sig helt symptomfri skulle man stanna hemma 14 dagar efter hemkomst. Beslutet var i linje med Utrikesdepartementets (UD) råd att avstå från resa till alla länder. Det var en försiktighetsåtgärd som gjordes en tid när coronainformationen fortfarande inte fått fullt genomslag och minskade även oron för de medarbetare, förskolebarn och elever som inte befunnit sig i smittdrabbade länder och som gick till sina arbetsplatser och skolor.

Denna kommunala regel gäller inte längre, men ett stort personligt ansvar vilar på den enskilde att agera på rätt sätt. Det gäller att ta ansvar för sin egen hälsa och visa hänsyn och omtanke mot kollegor och dem vi möter. Tänk på att tiden mellan smittotillfälle och insjuknande kan variera från 1 till 14 dagar från det man blir smittad (källa: WHO).

Umeå kommuns ledning uppmanar också medarbetare och vårdnadshavare till förskoleelever och elever som har varit utomlands senaste tiden att berätta det för sin närmaste chef eller rektor så att vetskapen finns i verksamheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus