Startsida Umeå kommun

Frågor och svar

Här är frågor och svar om coronavirus. Frågor och svar kompletteras och uppdateras efter hand och samlas på sidan i olika avsnitt. Svar är i många fall allmänna/länkar till information från andra myndigheter och i andra fall särskilda för Umeå kommun.

Allmänt

Skydda dig och andra från smittspridning
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser:

Information från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguiden (www.1177.se)

Information från myndigheter (www.krisinformation.se)

Information från UD om resor (www.regeringen.se)

Information för företag

Det kan vara hög belastning på 113 13 och 1177 Vårdguiden och väntetiden kan vara lång. Om du har möjlighet, sök i första hand information på webben och undvik att ringa.

Region Västerbotten:

Läs på 1177 Vårdguiden

Självskattningstest för coronavirus

Du som har symtom kan testa om du kan ta hand om dem själv eller om du behöver söka vård.

Undvik trängsel på restauranger, krogar, kaféer och barer
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns rutiner som gör risken för smittspridning så liten som möjligt.

Det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, enligt regeringens beslut.

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (www.regeringen.se)

Coronavirus – det här gäller (www.forsakringskassan.se)

Information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Umeå kommun ser till att skyddsutrustning kan användas där den behövs. Vi arbetar också aktivt och i samarbete med andra aktörer för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning även fortsättningsvis.

Ja, men dela bara bekräftad information, till exempel från myndigheter. Var källkritisk och dela inte osäker information som du inte vet är korrekt. Då hjälper du till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) har nationellt ansvar för smittskyddsfrågor. Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Utbildning och barnomsorg

Svenska nationella myndigheter följer noga händelseutvecklingen vad gäller covid-19 i Sverige och har beredskap att fatta nödvändiga beslut. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att följa myndigheternas beslut och har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro.

Från onsdag 18 mars bedrivs undervisningen på gymnasieskolorna på distans. Undantaget är gymnasiesärskolan som fortsätter sin verksamhet som vanligt. Vuxenutbildningen övergår till distansundervisning i den takt som de tekniska lösningarna tillåter. Berörda elever får information från sin skola.

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska barn och elever ska vistas i förskolan och grundskolan. Förskola, fritidshem för elever 6–12 år, grundsärskola och gymnasiesärskola är samhällsviktiga verksamheter som vid stängning får stora konsekvenser för föräldrar som arbetar inom flera andra företag och organisationen, inte minst äldreomsorgen och sjukvården.

Måltidsservice följer skärpta krav från Folkhälsomyndigheten som gäller restaurangmiljöer och informerar dem som i huvudsak vistas i skolrestaurangerna, det vill säga elever, skolpersonal, måltidspersonal och lokalvårdare. Alla uppmanas att bland annat tvätta händer före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

Måltidsservice kommer inte att kunna portionera ut mat till elever/barn. Istället minskar vi mängden mat i bufféer, minskar sallads- och grönsaksalternativen och flyttar dem till serveringslinjen, byter serveringsverktyg ofta, torkar av kontaktytor regelbundet med ytdesinfektion med mera.

Måltidsservice minskar utbudet av lunch/mellanmålsalternativ från två till ett alternativ. Även maträtter påverkas: Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till dem som enbart äter sådan kost.

Skolorna omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer och ska så långt som möjligt bedriva den undervisning som eleverna har rätt till. Det innebär som tidigare att simundervisning erbjuds och sker vid specifika tider i badhus och i omklädningsrum vigda för eleverna. Skolorna vidtar försiktighetsåtgärder och organiserar och planerar för att undvika ansamlingar av elever i såväl omklädningsrum, på raster, vid aktiviteter och måltider.

Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) svarar att det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du ska skydda dig själv och andra mot smitta.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Elever som är sjuka ska stanna hemma från skolan. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Regler för smittbärarpenning och ersättning för vab
(www.forsakringskassan.se)

Umeå kommun följer myndigheternas råd och beslut utifrån händelseutvecklingen och inväntar ytterligare råd från Folkhälsomyndigheten kopplat till skola. Det är svårt att i dagsläget planera för skolavslutning och studenten utifrån att vi i samhället ska minska ansamlingar av människor. Förskolan och skolan organiserar och planerar sin verksamhet just nu för att undvika ansamlingar av barn och elever, bland annat på raster, vid aktiviteter och måltider.

Mer information på Skolverket

Generellt så gäller Folkhälsomyndighetens råd att så länge en person inte har symtom behöver ingen vara hemma i karantän.

Följ de råd som 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens ger och gör det ni kan för att undvika smittspridning till andra.

Be inte personalen i förskolan eller skolan att göra en sjukvårdsbedömning av din familjs situation, kontakta med 1177 Vårdguiden om du är osäker.

Råd från 1177 Vårdguiden

Om du inte är sjuk eller har symtom kan du jobba eller gå i skolan som vanligt. Det är viktigt att du då är extra uppmärksam på om du får symtom. Om du har frågor om din hälsa, kontakta 1177 Vårdguiden.

Råd från 1177 Vårdguiden

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten

Det kan vara svårt att bedöma om du ska stanna hemma när du haft långvariga besvär från luftvägarna så som astmabesvär. Kontakta din läkare/sjuksköterska för en bedömning.

Umeå kommuns utbildningsdirektör har fattat beslut att elever i årskurs 8 i grundskolan inte ska genomföra kommande prao. Detta med anledning av att allt fler verksamheter, organisationer och företag tar till försiktighetsåtgärder kring besök på grund av risken för smittspridning. Istället ska andra arbetslivsorienterade insatser genomföras under läsåret.

Personalen på förskola/skola kan informera vårdnadshavare om det går luftvägsinfektioner på förskolan eller skolan.

Umeå kommun har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Förskolan är en samhällsviktig verksamhet som så långt som möjligt ska vara öppen så att föräldrar som arbetar inom exempelvis äldreomsorg eller sjukvård kan gå till sina arbeten. Umeå kommun följer de svenska myndigheternas rekommendationer och beslut om fattas och det finns en beredskap att hantera om personalen inte kan arbeta och verksamheten behöver flyttas eller stängas.

I nuläget har inget beslut fattats om att förändra vistelsetiderna. Umeå kommun som skolhuvudman kan komma att fatta ett beslut längre fram. Du som är berörd vårdnadshavare får då information via rektor.

Under en pandemi kommer inte barn att behöva nyttja sin förskoleplats i den utsträckning Umeå kommuns riktlinjer föreskriver. Platsen kommer inte att sägas upp efter en månads frånvaro eller när närvaron är för låg.

Vårdnadshavare som önskar skjuta på inskolning av nya barn kan göra det fram till vecka 24, 2020. Avgift tas ut från första placeringsdagen. Önskar man skjuta på inskolning till höstterminen 2020 ändras placeringsdatum.

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att friska barn kan vistas i förskolan.

Umeå kommun har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Umeå kommun följer de svenska nationella myndigheternas rekommendationer och beslut som tas utifrån händelseutvecklingen av covid-19 i Sverige.

(Uppdaterad 2020-04-03)

Samtliga skolhuvudmän, kommun som fristående, följer myndigheternas rekommendationer och arbetar med sin beredskap för att hantera om många medarbetare blir borta från arbete. Eftersom förskolan är en samhällsviktig funktion för vårdnadshavare som arbetar inom exempelvis äldreomsorg och sjukvård är den högt prioriterad att i nuläget fortsätta vara öppen.

Umeå kommun har inte fattat några beslut gällande utbetalningar i rådande läge utan följer löpande SKR och Skolverkets analyserar av hur beslut om förordningsändringar påverkar huvudmännen. Informationen uppdateras löpande.

Kommunens ansvar för förskola/skola vid epidemi/pandemi
(www.skr.se)

Kultur och fritid

Ja, när biblioteket är öppet går det bra att låna böcker och ta del av övrigt utbud som vanligt. Bibliotekens öppettider kan förändras på grund av rådande situation. Läs om eventuell ändring av öppettider på respektive biblioteks webbplats via Alla bibliotek på minabibliotek.se.

Ja, i nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. Umeå kommuns bad har tills vidare öppet enligt ordinarie öppettider. Hemgårdens bad och gym har stängt, eftersom det delar lokal med ett vård- och omsorgsboende.

Läs om åtgärder i simhallar och vad du som besökare kan göra

Ja, idrott och träningsaktiviteter i grupp kan fortsätta, enligt Folkhälsomyndigheten. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för smittspridning. Träning utomhus är att föredra.

Träna gärna, men gör det säkert
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Ja, men aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. En rekommendation är att inte använda omklädningsrum på anläggningen utan istället byta om och duscha hemma.

Rekommendationer för idrotts- och träningsanläggningar
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Verktyg för att bedöma risker med evenemang och sammankomster för färre än 50 personer
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Just nu har du möjlighet att avboka lokaler hos Föreningsbyrån med kort varsel utan kostnad. Mejla till fritid.bokning@umea.se.

Här är information om vad som gäller för föreningar som har behövt ställa in eller förändra aktiviteter, arrangemang, investeringar och annat:

Läs om föreningsstöd med anledning av coronavirus

Näringsliv och arbete

Omsorg och hjälp

Ja, det finns stöd att få:

 • Du som är äldre/tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Bor du på landsbygden och är äldre/tillhör en riskgrupp kan du få matvaror hemkörda av din lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symtom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök – var säker på att du inte har några förkylningssymtom. Var noga med handhygienen.

Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Umeå kommun erbjuder anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd hittar du på www.umea.se/anhorig

Gå in på www.dataprata.se, där hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur man kopplar upp sig till videosamtal med olika tjänster.

Våra medarbetare följer särskilda rutiner från Region Västerbotten om någon i våra verksamheter är smittad av covid-19 för att inte andra ska smittas.

Vi samarbetar med Region Västerbotten när personer i våra verksamheter behöver testas och för att alla smittade ska få den sjukvård som de behöver.

Vid symtom (feber, hosta, kraftig snuva, halsont) hos brukare följs beslutade rutiner. Sjuksköterska kontaktas direkt för bedömning.

Om medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen.

Om du känner att du kan hjälpa till och jobba inom omsorgen om behovet uppstår så är du välkommen att höra av dig.

Mer information om att hjälpa till vid personalbrist

I nuläget har vi den personal som behövs. Men läget kan förändras och då har vi handlingsplaner med olika åtgärder för att hantera den situationen. Ett sätt att förbereda oss inför ett stort antal sjuka medarbetare är att vi vill att alla som kan tänka sig att hjälpa till och jobba inom vård och omsorg de närmaste månaderna meddelar det genom att skicka in en ansökan.

Mer information om att hjälpa till vid personalbrist

Innan den dagliga verksamheten stängde säkerställdes att varje person klarar sin vardag utan vistelse på daglig verksamhet. Lösningarna ser olika ut beroende på person, men det kan vara att ha extra bemanning på sitt boende, extra aktiviteter inplanerade eller annat. Ambitionen är att varje person får en meningsfull dag utifrån de förutsättningar som råder.

Vård- och omsorgsboende

Från och med onsdag 1 april gäller besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Detta för att försöka minska risken att de boende smittas av coronavirus. Förbudet gäller tills vidare.
Förbudet innebär att du som har en närstående som bor på ett boende istället hänvisas till att ringa, mejla eller träffa din anhörige via videosamtal.

Med hänsyn till de äldre och personal är det oerhört viktigt att vi håller fast vid patientsekretessen. Vi vill därmed inte gå ut med information om det finns smittade inom verksamheten.

Aktiviteter sker fortfarande, men inne på respektive enhet. Vilka aktiviteter som erbjuds skiljer sig mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pussel, spel, baka och promenad utomhus.

Hemtjänst

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men, om din anhörig på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar:

 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp på landsbygden kan få matvaror hemkörda av sin lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver.

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 . Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder tillgänglig skyddsutrustning.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Utredning äldre på 090-16 60 10 på telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 08.45–10.00.

Alla hemtjänsttagare ska få ett informationsblad om hur hemtjänsten arbetar för att minska risken för smitta.

Det finns också information på kommunens webbplats: www.umea.se/coronavirus

Det går även att ringa mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Ekonomi

Om du behöver ekonomisk rådgivning kan du ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen vid Umeå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och omfattas av sekretess.

Konsumentrådgivningen har sammanställt information om olika slags ärenden, till exempel avbokade resor, inställda evenemang, konkurser med mera.

Mer information

Har du en fråga om coronavirus som gäller Umeå kommun och inte besvaras här?

Skicka din fråga via formuläret. Frågan besvaras så fort som möjligt på sidan.

För frågor som inte är kommunens ansvar hänvisar vi till frågor och svar för aktuell ansvarig myndighet.