Startsida Umeå kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS har, tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och verksamhetschefer för hälso- och sjukvård, ansvar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Kontakt

Ann-Gerd Töyrä 
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 20 84
070-669 20 84
anngerd.toyra@umea.se

Kerstin Ruhkola
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Umeå kommun
090-16 25 91
070-279 04 38
kerstin.rahkola@umea.se

Sandra Scherman
medicinskt ansvarig rehabilitering
Umeå kommun
090-16 21 30
070-533 01 09
sandra.scherman@umea.se

Björn Hammar
verksamhetschef
hälso- och sjukvård
vård och omsorg
090-16 31 18
bjorn.hammar@umea.se

Camilla Lundgren
biträdande verksamhetschef
hälso- och sjukvård
vård och omsorg
090-16 17 82 
camilla.lundgren@umea.se

Malin Björkman
verksamhetschef
hälso- och sjukvård
funktionshinderomsorg
090-16 45 57
malin.bjorkman.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus