Startsida Umeå kommun

Rehabilitering i ditt hem

Kommunen ansvarar för den rehabilitering och habilitering som utförs i ditt hem. Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter för mer information.

Avgifter för hjälpmedel och hembesök

Umeå kommun tar ut avgifter för hjälpmedel samt en avgift för hembesök av legitimerad personal, som sjukgymnast och fysioterapeut, inom hälso- och sjukvård i hemmet.

Avgifter för hembesök.

Avgifter för hjälpmedel.

Kontakt

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
8:15–11:00, 13:15-14:30
090-16 52 50

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus