Startsida Umeå kommun

Sjukvård och rehabilitering på kommunens boenden

Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för personer som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det finns också arbetsterapeuter och fysioteraputer som arbetar med rehabilitering.

Kontakt

Hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringspersonal på kommunens vård- och omsorgsboenden:

Boende

Sjuksköterska

Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Aktrisens vård- och omsorgsboende

090-16 51 30

090-16 50 91

090- 16 43 47

Berghems vård- och omsorgsboende

090-16 43 97

090-16 21 16

090-16 43 32

Bruksbackens vård- och omsorgsboende

090- 16 40 86

090 -16 40 94

090-16 40 94

Bäckbacka vård- och omsorgsboende

070-308 26 64

090-22 30 00

070-355 82 67

Dragonens vård- och omsorgsboende

090-16 56 94

090-16 56 90

090-16 56 97

Haga vård- och omsorgsboende

090-16 34 40

090-16 18 59

090-16 18 59

Hemgårdens vård- och omsorgsboende

090-16 21 94

090-16 21 16

090-16 21 13

Eriksdal vård- och omsorgsboende

090-16 42 05

090-16 42 17

090-16 35 83

Ersboda vård och omsorgsboende

090-16 37 93

A, B, C:
090-16 38 47
D, E, F:
090-16 43 44

090-16 50 40

Holmsunds vård- och omsorgsboende

090-16 42 08

090-16 42 17

090-16 42 17

Skräddaren vård- och omsorgsboende

090-16 53 64, 090-16 53 71

090-16 53 70

090-16 53 70

Marielund vård- och omsorgsboende

090-16 38 43, 090-16 38 44

090-16 38 47

090-16 38 46

Nordstjärnan, vård- och omsorgsboende

090-16 60 21

A:090-16 60 22
B:090-16 60 23
C:090-16 60 24

090-16 21 13

Solbacken vård- och omsorgsboende

090-16 54 97

090-16 54 99

090-16 54 99

Solgården vård- och omsorgsboende

0930-291 40

0930-291 45

0930-291 44

Prästsjögården vård- och omsorgsboende

090-16 43 84

090-16 54 99

090-16 54 99

Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

090-16 50 18

09016 54 99

090-16 43 32

Sjöbacka vård- och omsorgsboende

090-16 50 30

090-16 54 99

090-16 54 99

Tegs vård- och omsorgsboende

090-16 37 99

090- 16 43 75

090-16 43 74

Tomtebo vård- och omsorgsboende

090-16 50 09

090-16 21 16

090-16 18 59

 

Hälso-, sjukvårds-, och rehabiliteringspersonal på kommunens boenden för personer med funktionsnedsättning

På särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabiliteringsassistenter som arbetar utifrån individuella behov av stöd och omsorg.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt via telefon och varje brukare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

För kommunens gruppboenden finns även ett särskilt habiliterings- och rehabiliteringsteam.

Funktion

Telefon

Fysioterapeut

090-16 43 46

Arbetsterapeut

090-16 43 08, 090-16 43 52, 090-16 21 21

Rehabiliteringsassistent

090-16 43 83

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.