Startsida Umeå kommun

Medicingivare

Beskriv vad bilden föreställer.

Många har svårt att minnas vilken medicin som ska tas och när den ska tas. Att känna osäkerhet är en stor riskfaktor för felmedicinering.

Medicingivaren är en välfärdsteknologisk tjänst som gör att du kan behålla din självständighet längre.

Om medicinen glöms bort låses den in i medicingivaren och ett larm skickas till hemsjukvården.

Prata med ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården för mer information.

Mer information

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin? Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.

Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivare

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-13

Sidans kortadress: www.umea.se/medicingivare