Startsida Umeå kommun

Tillsyn nattetid med trygghetskamera

Du som har biståndsbeslut om tillsyn nattetid kan få tillsyn via trygghetskamera. Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Hur fungerar tillsyn via trygghetskamera?

Tjänsten är en tillsyn i cirka en minut och görs enbart vid de tillfällen som gemensamt överenskommits. Endast viss personal inom Umeå kommuns hemtjänst har behörighet att utföra tillsynen via kamera. Personalen kan se om du ligger i sängen eller inte. Skulle personalen se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker nattpersonalen hem till dig.

Tillsyn via trygghetskamera

  • kan helt ersätta traditionella tillsynsbesök eller kombineras med dessa utifrån behov och önskemål.
  • är kostnadsfritt för dig som har biståndsbeslut på tillsyn nattetid. Umeå kommun lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig.

Så här går det till

Personalen tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan för tillsyn via trygghetskamera utifrån ditt biståndsbeslut. Planen anger vid vilka tidpunkter tillsynen ska genomföras och hur personalen ska agera om något oförutsett inträffar. Därefter installerar Umeå kommuns personal trygghetskameran med god översikt över sovplatsen.

Tillsynen sker genom att kameran aktiveras cirka en minut under de tidpunkter som överenskommits. Om personalen inte ser dig vid tillsynen utförs ytterligare en tillsyn inom 20 minuter. Om du fortfarande inte syns agerar personalen som ni har kommit överens om, till exempel genom ett hembesök eller telefonsamtal. Tillsynen görs enbart vid de tillfällen som överenskommits i din genomförandeplan. Övrig tid är kameran avstängd.

Säkerhet och integritet – inga bilder sparas

Trygghetskameran har bra mörkerseende och är liten och diskret. Det är alltid personalen som utför vanliga tillsynsbesök som utför tillsynen via trygghetskameran. När personalen tittat till dig, försvinner bilderna och inga bilder sparas. Den tekniska lösningen har hög säkerhet. Kommunikationen mellan kamera och den övriga tekniska utrustningen sker via mobilt bredband och utrustningen är skyddad med kryptering. För att komma åt bilderna krävs inloggning.

Ansök om tillsyn via trygghetskamera

Läs om att ansöka om stöd och omsorg

Du hittar mer information om trygghetskamera under frågor och svar.

Ansök

Om du vill ansöka om tillsyn via trygghetskamera, eller ha mer information, kontakta din biståndshandläggare via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-05

Sidans kortadress: www.umea.se/trygghetskamera