Startsida Umeå kommun

Boende vid missbruk

Vid missbruk kan det bli aktuellt med en akut bostadslösning eller en övergångslägenhet för att få hjälp att bryta sitt missbruk. Läs mer om boende under "Innehåll".

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus