Startsida Umeå kommun

Vård och rådgivning

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Läs mer om vilken vård och rådgivning som finns under i menyn.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus