Startsida Umeå kommun

Föreningar

Kärngården

Ett socialt kooperativ. Personalkooperativet bedriver träffpunkts- arbetstränings- och sysselsättningsverksamhet i trivselhusen Kärnhuset och Aspgården.
karngarden.se

Attention

Attention Västerbotten är en ideell förening för personer och familjer med Neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, tal- och språkstörningar och tvångssyndrom. Ett av syftena med föreningen är att skapa en gemenskap med nätverk och stödgrupper för personer och anhöriga med ovan nämnda funktionshinder. Ett annat syfte är att påverka samhället genom att sprida information så att anhöriga och personer som själva har problematiken blir bra bemötta och behandlade.

attention-umea.se

Intresseförening för schizofreni och liknande psykoser (IFS)

IFS är en intresseförening för schizofreni och liknande psykoser. IFS anordnar föreningsmöten, studiecirklar, rösthörargrupper och anhörigutbildningar. IFS medverkar i utbildningar och temadagar och finns representerade i olika sammanhang. Föreningen vill framförallt vara ett stöd för anhöriga till personer med psykiska funktionshinder.

www.ifsumea.se

OCD-föreningen Ananke

Ananke är en ideell förening som stödjer dig vars liv påverkas av tvångstankar eller handlingar. Ananke förmedlar kontakt mellan medlemmar och anordnar medlemsträffar. Föreningen informerar och väcker förståelse för sjukdomen hos allmänheten.

www.ocdforbundet.se/

Riksföreningen Autism (RFA)

Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar är personer med autism och autismliknande tillstånd, närstående och professionella. RFA arbetar för att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret innebär för dig och din familj. Vi vill verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. RFA deltar i det internationella arbetet och följer och ger uppslag till forskning inom området.

www.autism.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

RSMH bedriver tillsammans med anhörigföreningen IFS det sociala kooperativet Kärngården med träffpunkts-,carbetstränings- och sysselsättningsverksamhet i trivselhusen Aspgården och Kärnhuset. RSMH har sitt föreningskontor i Kärnhuset.

www.rsmh-umea.se

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd (SPES)

Föreningen för suicid prevention och efterlevandestöd när någon tagit sitt liv.

Kontakt
Telefon: 08-34 58 73, öppet alla dagar kl 19–22, övrig tid i Västerbotten 070-699 42 45

Ångestsyndromsällskapet (ÅSS)

Ångestsyndromsällskapet är en stödförening/kamratstödverksamhet som verkar för att vara ett stöd och en hjälp för de som lever och/eller har levt med "ångestsyndrom" dvs. panikångest, social fobi och generaliserad ångest och / eller är anhörig till någon med Ångestsyndrom. Vår drivkraft är våra gemensamma erfarenheter. Med det som grund försöker vi hjälpa för att förändrad livssituationen och återvända till en fungerande vardag.

Välkommen till ÅSS Ångestsyndromsällskapet i Umeå där kan du finna de verktyg som fungerar för just dig.

www.angest.se/

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus