Startsida Umeå kommun

Personligt stöd

Personligt ombud

Personligt Ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med stora svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter. Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och kan hjälpa dig att söka det stöd du önskar och har behov av.

För mer information och kontaktuppgifter: www.povasterbotten.se

Överförmyndarnämnden- god man eller förvaltare

Du som behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för dig som person kan få stöd av en god man eller förvaltare. Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig själv eller av närmast anhörig. Övriga kan anmäla behov av god man eller förvaltare.
Mer information om Överförmyndarnämnden och kontakt

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Om du har ett stort och varaktigt psykiskt funktionshinder så kan du söka rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Insatsen ska underlätta för dig med funktionshinder att leva ett gott och självständigt liv. Du får träffa personer med god kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser. Stödet utformas utifrån de behov som du har. Exempel på områden där stöd kan ges är vardagsrutiner, relationer, fritid, ekonomi, kontakt med myndigheter.

Det är du som behöver stöd och service som kan ansöka om insatsen. Ansökningsblankett får du via LSS-sekreterare på landstinget.

Kontakt
LSS-sekreterare: 090-785 74 49
Webbadress: www.vll.se