Startsida Umeå kommun

Resor, transporter och besök

Lokaltrafik finns att använda om du inte kan köra bil. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor. Du kan även beviljas ledsagning om du har behov.

Läs mer om lokaltrafik nedan och övrig service genom att klicka i vänsterspalten.

Res med lokaltrafiken

Lokaltrafiken tillgänglighetsanpassas efterhand. Det innebär att bussarna har låg entré som gör det lättare att stiga på om man har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol med.

Kontakt

Umeå lokaltrafik
090-16 22 50
www.tabussen.nu

Besöksadress: Skolgatan 65 A (Vasaplan)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus