Startsida Umeå kommun
Bild på väg

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan resan ta längre tid än om du reser med eget fordon.

Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst och det söker du hos kommunen. För att bli beviljad tillståndet ska du ha allvarliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Din funktionsvariation ska vara varaktig minst tre månader. Du måste vara folkbokförd i Umeå kommun.

Läs mer om ansökan om färdtjänst.

Ändringar för färdtjänstresa från 1 januari 2020

  • Vid färdtjänstresa möter färdtjänstföraren upp vid ytterport i markplan.
  • Resa i fordon med rullstolsplats mellan kl. 06.00-00.00 ska förbeställas senast kl. 18.00 dagen före.
  • Resa i fordon med rullstolsplats kl. 00.00-06.00 ska beställas senast kl. 14.00 vardagen före.
  • Om personbil är försenad mer än 10 minuter betalar resenär halv egenavgift.
  • Om fordon med rullstolsplats eller fordon för liggande transport är mer än 15 minuter försenad betalar resenär halv egenavgift.
  • Vid bokning av resa inom högkostnadsskyddet för lönearbete eller daglig verksamhet ska beställaren uppge om det är en resa inom högkostnadsskyddet eller inte.


Kontakt

Tillståndsenhet för färdtjänst
fardtjansten@umea.se

090-16 10 14

Telia texttelefon: 901 60

Telefontider

 

Måndag–torsdag, klockan 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Mer information

Läs kvalitetsdeklaration för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du läsa aktuell information och de senaste nyheterna från färdtjänsten.

Nyhetsbrev

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-20

Sidans kortadress: www.umea.se/fardtjanst