Startsida Umeå kommun

Förebygga våld och brott

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

UmeBrå har ett uppdrag att förebygga våld och brott. I detta ingår bland annat att samordna och följa upp kommunens arbete mot våldsbejakande extremism, samt att skapa kännedom om den lokala problembilden.

Mål

  • Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan.
  • Minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Öka tryggheten i Umeå kommun.
Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se