Startsida Umeå kommun

Lokala förebyggande råd

I Umeå kommun finns nio lokala förebyggande råd. I råden samlas representanter från skolan, fältgruppen, Fritid unga, socialtjänsten, elevhälsan, UmeBrå och ibland även polis och region.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Kontaktpersoner

Carlshöjd

Göran Lindh, arbetsledare, Mobil mötesplats
090-16 45 43
goran.lindh@umea.se

Ersboda

Gabriella Alfengård, arbetsledare, Athena fritidsgård
090-16 45 44
gabriella.alfengard@umea.se

Hörnefors

Johanna Edvinsson, ungdomsassistent, Hörnefors ungdomsgård
0930-290 60
johanna.edvinsson@umea.se

Holmsund/Obbola

Maja Larsson, fritidsledare
090-16 35 48
maja.larsson@umea.se

Mariehem

Linda Johansson, ungdomsassistent, Mariehemsgården
090-16 56 62
linda.johansson@umea.se

Sävar

Håkan Olofson Larsson, ungdomsassistent, Sävar fritidsgård
090-16 44 08
hakan.olofson@umea.se

Södra

Pelle Eklund, för- och grundskolechef, Område syd
090-16 59 08
per.eklund@umea.se

Tomtebo

Daniel Lillieroth, ungdomsassistent, Sjöfrugården
090-16 48 39
daniel.lillieroth@umea.se

Västra

Therese Östensson, fritidsledare, Mobil mötesplats
090-16 50 78
therese.ostensson@umea.se

Ålidhem

Per-Erik Söderström, ungdomsassistent, Ålidhemsgården
090-16 48 32
per-erik.soderstrom@umea.se

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Mer information

Rådens uppdrag är:

Att arbeta främjande och förebyggande.

Att vara ett forum för samarbete.

Att bjuda in till dialog i området och att synliggöra det lokala arbetet.

Att kartlägga det lokala främjande och förebyggande arbetet gällande folkhälsa för unga.

Att prioritera och göra en gemensam årlig plan för arbetet.

Att se till så att alla nås och dokumentera eventuella brister.

Att tydliggöra ansvarsområden för det lokala främjande och förebyggande arbetet.

Att inventera eventuella externa stöd- och utbildningsbehov.

Att vara en länk mellan lokalt och kommunövergripande arbete.

Att sprida goda exempel mellan områden.

Att sprida kompetens kring främjande och förebyggande arbete.

Att utvärdera det lokala främjande och förebyggande arbetet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus