Startsida Umeå kommun

Umeå växer – tryggt och säkert

Uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar. Uppdraget leds av UmeBrå, Umeås brottsförebyggande råd, i tät samverkan med bland annat Polisen, Bostaden, civilsamhället och flera verksamheter inom Umeå kommun.

Fem fokusområden

Inom uppdraget genomförs aktiviteter utifrån fem fokusområden:

  • Förebygga droger och kriminell livsstil
  • Stärka föräldrar
  • Öka förutsättningar för en meningsfull fritid
  • Förebygga utanförskap
  • Utveckla samverkan

Avslutade och pågående aktiviteter

Satsning på utemiljön på Ersboda

En satsning på Ersbodas utemiljö med bland annat ett nytt hängställe för ungdomar, fler lekplatser, bättre belysning och odlingslådor för boende på området. Under hösten planeras också en ny konstgräsplan på området. Samverkan med Gator och parker, Fastighet, Fritid och Bostaden.

Fältgruppen och samordnare på Individ- och familjeomsorgen

Fältgruppen har riktat sin närvaro till de nordöstra stadsdelarna, de har också ändrat sin sommarplanering och är i tjänst hela sommaren. Socialtjänsten har avsatt en samordnare på heltid som har ett nära samarbete med polisen.

Relationsskapande personal i skolan

Satsning på Ersängsskolan med skolfritidsledare som arbetar förebyggande dagtid och bygger relationer med elever i korridorerna.

Projektet "Starkare"

Ett projekt där ungdomar styrketränar tillsammans med poliser. Kravet är att ungdomarna samtidigt sköter skolan och inte brukar doping eller andra droger. Träningen varvas med samtal och föreläsningar. Samverkan med idrottsföreningen Young boys, polisen, antidopingorganisationen 100 % ren hårdträning och Umeå kommun.

Fotbollsakademin och feriejobb

Fotbollsskola för unga på Ersboda. Fokus för fotbollsskolan är glädjen till fotbollen men även på området Ersboda, trygghet, fotbollskultur och gemenskap.

Läs mer i pressmeddelande

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper där polis och socialtjänst har samarbetat med ungdomar med risk för kriminell livsstil för att tillsammans kunna stötta familjerna och ungdomarna. Ett första prov har skett under våren och nästa steg är att bygga på samverkan med skolorna. Efter avslutad fotbollsakademi går deltagarna över till att sommarjobba i Umeå kommuns regi med stöd från Bostaden.

På gång till hösten

Under hösten fortsätter satsningen med bland annat:

  • Effektiv samordning för samverkan
  • Människan bakom uniformen
  • Sociala insatsgrupper, samverkan ska byggas på med skolorna
  • SSPF, utökad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid)
Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
Umeå kommun
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Mer information

Aktivitetsplan, rev. 2018-09-18 (pdf)

Grönmarkerade rutor genomförs nu, gula är påbörjade och röda är inte påbörjade än.

Presentation av uppdraget, rev. 2018-06-04 (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.