Startsida Umeå kommun

UmeBrås organisation

Organisationsskiss UmeBrå

Styrgrupp

UmeBrås styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten och den verkar för att följa upp samverkansavtalet mellan Umeå kommun och polismyndigheten i Västerbottens län. Läs mer om styrgruppen.

UmeBrå kansli

På UmeBrå kansli finns tre processledare anställda på heltid, samt en kommunikatör på halvtid. Tjänsterna har en organisatorisk tillhörighet på Övergripande planering. Arbetet drivs genom en aktivitetsplan som tydligt beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras.

Läs mer om lokala förebyggande råden.

Umeå växer – tryggt och säkert

Umeå växer – tryggt och säkert är ett särskilt uppdrag med syfte att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten samt att motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar. Uppdraget leds av UmeBrå i samverkan med Polisen, Bostaden, civilsamhället och flera verksamheter inom Umeå kommun.

Läs mer om Umeå växer – tryggt och säkert

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus